Repeaterkanalen

FM repeaterkanalen kunnen in deze set vrij gemakkelijk op een geheugenplaats gezet worden. Ga als volgt te werk.

 1. stel de VFO in op de uitgangsfrequentie van de repeater
 2. druk f 1 seconde in
 3. draai met de up/down knop naar menu 076
 4. je ziet nu de shift, voor Nederlandse 2 meter repeaters is deze 0,60MHz en voor Nederlandse 70 cm repeaters is deze 1,60 MHz. Stel de shift in met de grote draaiknop
 5. nadat je de shift hebt ingesteld draai je met de up/down toets naar menu 083
 6. hier kun je de tooncode instellen, 82,5 voor repeaters in noord Nederland, 77,0 voor midden en oost Nederland, 88,5 voor west Nederland en 71,9 voor zuid Nederland. Stel de toon in met de grote draaiknop
 7. druk 1 seconde op toets F
 8. druk even op de F toets
 9. draai met de up/down knop naar werkmenu MFe (ton-tdch)
 10. druk op toets A (ton) totdat er linksboven in het display TEN staat
 11. druk weer even op F en ga met de up/down knop naar werkmenu MFd (rpt-rev-vox)
 12. druk op de A toets (rpt) zodat er linksboven in het display een – komt te staan voor 2 meter of een + voor 70 cm (geldt voor reguliere Nederlandse repeaters)
 13. druk even op de f toets en ga met de up/down knop naar werkmenu MFb (mw-skip-tag)
 14. druk de A toets (mw) 1 seconde in
 15. draai met de up/down knop naar het geheugenkanaal waar je de repeater onder wilt opslaan
 16. druk 1 seconde op mw en het kanaal is opgeslagen

Je kunt het kanaal ook een naam geven, dit gaat hetzelfde als bij naam toevoegen bij een gewoon geheugenkanaal.

Veel buitenlandse repeaters hebben op 70 cm een andere shift, zo heeft Duitsland een shift van – 7,6 MHz, de uitgangsfrequentie is 7,6 MHz hoger dan de ingangsfrequentie. Bij stap 4 stel je dan voor 70 cm 7,60 in en bij stap 12 voor 70 cm een -.

De shift wordt met deze methode niet opgeslagen op het geheugenkanaal. Als je de shift voor een band verandert, verandert deze ook op de geheugenkanalen die op deze manier zijn opgeslagen. Je kunt de zend en ontvangstfrequentie wel vast instellen, dat doe je als volgt:

 1.  Stel de ontvangstfrequentie in met de VFO, bijvoorbeeld 145.625.00
 2. Stel in hoofmenu 083 de subtoon in
 3. Stel in werkmenu MFe met toets A (ton) de set in op TEN (linksboven in display)
 4. Ga naar werkmenu MFb en druk toets A (mw) 1 seconde in.
 5. Kies nu met de up/down knop het geheugenkanaal waarop je de repeater wilt opslaan
 6. Houdt toets A (mw) 1seconde ingedrukt
 7. Ga nu met de VFO naar de zendfrequentie, in dit geval omdat de shift – 0,6 is, naar 145.025.00
 8. Druk knop A (mw) even in, draai NIET aan de up/down knop!
 9. Het kanaal nummer knippert, druk zolang het kanaalnummer knippert de PTT in en druk de A knop (mw) in totdat je een piep hoort.

Het repeaterkanaal is nu opgeslagen met een vaste zend- en ontvangstfrequentie.

Je kunt het kanaal een naam geven, zie hier