Werkmenu

 • Het werkmenu bereik je door de F-knop even in te drukken
 • Op de plaats waar doorgaans de S waarde is af te lezen sta nu MFa t/m MFq
 • Door aan de up-down knop te draaien selecteer je de items MFa t/m MFq
 • Door A, B of C te kiezen selecteer of deselecteer je een functie
 • Na enkele seconden gaat de set automatisch uit het werkmenu of je drukt even op de f knop om dit werkmenu te verlaten.
 • Sommige functietoetsen hebben een snelkoppeling naar het hoofdmenu, druk dan de toets 1 seconde in. Je verlaat het hoofdmenu door de F toets 1 seconde in te drukken.

MFa

 • A/B – Schakelen tussen vfo a en vfo b. Linksboven in het display zie je de geselecteerde vfo
 • A=B – Door deze in te drukken krijgen vfo a en vfo b dezelfde frequentie
 • SPL – Split – selecteer dit als je in split wilt werken tussen vfo a en vfo b (zie aparte pagina over werken in split)

MFb

 • MW – Geheugen opslag – druk MW 1 seconde in om de VFO frequentie op te slaan op een geheugenplaats. De geheugenplaats is te selecteren met de up/down knop. Druk nogmaal 1 seconden op MW en de frequentie is opgeslagen.
 • SKIP – Druk op de toets tijdens het scannen als dit geheugenkanaal tijdens het scannen overgeslagen dient te worden.
 • TAG – Druk op deze toets om in geheugenmode het display de frequentie of de naam te tonen.

MFc

 • STO – Snelle geheugenopslagplaats. Druk deze toets 1 seconde in om de VFO frequentie op te slaan in het snelle geheugenkanaal
 • RCL – Oproepen van de snelle geheugenkanaal, druk nogmaals om terug te keren naar de VFO.
 • PROC – Inschakelen van de soundprocessing, druk nogmaals om de soundprocessing uit te schakelen. Instellen via hoofdmenu 74, te bereiken door de PROC 1 seconde ingedrukt te houden.

MFd

 • RPT – Met deze knop kan, als de set in de FM mode staat, gekozen worden of de shift omhoog of omlaag moet ( + en – ) als er over een repeater gewerkt wordt. In hoofdmenu 76 stel je per band de shift in. Door de RPT 1 seconden in te drukken kom je in dit menu. In Nederland moet deze functie op – (0,6) voor 2 meter repeaters en op + (1,6) voor 70 cm repeaters.
 • REV – Als de set in FM-repeatermode staat, dient deze knop ervoor om op de ingang te kunnen luisteren.
 • VOX – Inschakelen van de VOX, de spraakgestuurde bediening. Je komt in menu 88 door de VOX-knop 1 seconde ingedrukt te houden.

 

MFe

 • TON – Tooncode selecteren. Door op de TON knop te drukken activeer je de tooncode, linksboven in het display zie je wat voor tooncode er is gekozen. TEN is de ctcss uitzenden, TSQ is ctcss uitzenden en de squelsh gaat pas open als er een tooncode ontvangen worden. DEN en DCS zijn de digitale varianten maar die worden vrijwel niet gebruikt in Europa. Standaard is TEN. Om de tooncode te wijzigen de knop 1 seconden ingedrukt houden waardoor je in menu 83 komt.
 • — / DEC – deze funtie zie je alleen als de set in splittone staat tussen ctscc en dcs. Deze funtie zul je niet snel nodig hebben.
 • TDCH – Druk deze toets om te scannen naar een subtone die mogelijk meegezonden wordt met een uitzending. Als de toon gevonden wordt stokt het scannen, komt er een muzieknoot in het display en geeft de set een beep.

MFf

 • ARTS – Druk op deze toets om de ARTS mode te activeren. De toets ingedrukt houden om in het ARTS hoofdmenu te komen, menu 8
 • SRCH – Het activeren en de-activeren van de smart-search
 • PMS – Het activeren van programmeerbare geheugenplaatsenscan

MFg

 • SCN – Activeer en de-activeer het scannen van de geheugenkanalen in de memorymode of de frequenties in de VFO mode.
 • PRI – Activeer en de-activeer het voortdurend scannen van het prioriteitskanaal.
 • DW – Activeer en de-activeer de dualwatch funtie. Als deze functie is geactiveerd zal de set zowel VFO a als VFO b scannen op signaal.

MFh

 • SCOP – Activeer en de-activeer een klein spectrum diagram. Je zit de verhouding in signaalsterktes op de omliggende frequenties (in VFO mode) of de omliggende geheugenkanalen (in memorymode). Houdt de SCOP even ingedrukt om een nieuwe spectrumanalyze te maken. Kort intoetsen en de set gaat weer terug naar de gewone mode.
 • WID – Houdt deze knop even ingedrukt als de set in de SCOP mode staat, de set zal nu voordurend het spectrum scannen en niet stoppen als er een signaal gevonden is. Druk daarna kort op deze knop om de bandbreedte die de scope toont in te stellen. Houdt de knop weer even ingedrukt om in de normale SCOP mode terecht te komen. In deze mode stopt de set met scannen en geeft het signaal op de VFO frequentie door.
 • STEP – Hier stel je de stapgrootte in die de scope zal nemen. 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50 KHz

MFi

 • MTR – Hier kun je selecteren welke waarde de meter aangeeft tijdens het zenden. PWR – ALC-SWR-MOD. Even ingedrukt houden en je komt in menu 62 om de piekhold van de meter aan of uit te zetten.
 • Knop B – werkt hetzelfde als MTR, met uitzondering van de functie om in het piekhold menu te kunnen komen
 • DISP – Schakelen tussen display uitlezing, grote cijfers, dunne meter, kleine cijfers, dikke meter. Ingedrukt houden en je komt in menu 43 om de lichtsterkte van de achtergrondverlichting in te stellen

MFj

 • SPOT – Bij het indrukken van deze knop activeer je de CW oscilator, je hoort een toon.
 • BK – De-activatie van van de semi break in voor CW. 1 seconden de toets indrukken brengt je bij menu 29 om de CW sidetone in te stellen
 • KYR –  Activeert de ingebouwde electronische CW sleutel. De toets 1 seconde ingedrukt houden brengt je naar menu 30 om de sleutelsnelheid in te stellen.

MFk

 • TUNE – Tuning van de FC-30 antennetuner of de ATAS-antenne. De toets ingedrukt houden en je kunt aangeven of je de antenne of de tuner wilt tunen.
 • DOWN – Druk deze toets om de ATAS antenne korter te maken.
 • UP –  Druk deze toets om de ATAS antenne langer te maken.

MFl

 • NB – Activeer en de-activeer de noise-blanker. De toets 1 seconde ingedrukt houden en je komt in menu 63 om het niveau van de noise-blanker in te stellen.
 • AGC – Activeer of de-activeer het in de ontvanger terugregelsysteem, dit voorkomt dat de audio veel harder is bij sterke signalen. Normaal staat deze functie aan.
 • C toets – Hier kun je instellen of de AGC langzaam, snel of automatisch reageert. Normaal staat dit in de stand auto.

MFm

 • IPO – schakelt de voorversterker op HF en 50 MHz uit, om oversturing tegen te gaan of de verhouding signaal/qrm te verbeteren.
 • ATT – 10 db ontvangstverzwakker. Werkt niet op 2 meter en 70 cm
 • NAR – In de NAR stand zendt en ontvangt de set op de 10 meter band in FM in de smalbandmode

MFn

 • CFIL – Selecteer CFIL om het keramische 2,4 KHz filter in te schakelen. Als die het enige filter in de set is, is deze functie niet uit te zetten.
 • N/A – niet beschikbaar als er maar 1 filter in de set zit
 • N/A – niet beschikbaar als er maar 1 filter in de set zit

MFo

 • PLY1 – laat de CW toon horen en zend deze ook uit die is opgeslagen als Beacon Text 1
 • PLY2 – laat de CW toon horen en zend deze ook uit die is opgeslagen als Beacon Text 2
 • PLY3 – laat de CW toon horen en zend deze ook uit die is opgeslagen als Beacon Text 3

MFp

 • DNR – activeer of de-activeert het DSP Noise Reduction system. Houdt de knop 1 seconde ingedrukt om in het menu te komen om het niveau van dit filtersysteem in te stellen.
 • DNF – activeer of de-activeer het DSP’s Auto Notch Filter.
 • DBF – Hiermee schakel je de hoofdoorlaat en laagdoorlaatfilters in. Deze kun je instellen in de menu’s 46 en 47. Als je de DBF 1 seconde ingedrukt houdt kom je in menu 47 (laagdoorlaat)

MFq

 • A – de functie van deze knop kun je zelf instellen in menu 65
 • B – de functie van deze knop kun je zelf instellen in menu 66
 • C – de functie van deze knop kun je zelf instellen in menu 67