Split mode

De splitmode wordt gebruikt op de HF, vooral bij een pile-up. De zendfrequentie is dan niet de ontvangstfrequentie. Meestal geeft het roepende station aan “split 5up” of “split 10up”. Dit houdt in dat er 5 of 10 KHz hoger ontvangen wordt dan gezonden, jij moet dan 5 of 10 KHz hoger zenden dan je ontvangt. De zend en ontvangstfrequentie zijn gesplit.

Je kunt op 3 manieren in split werken met de Yaesu FT-897.

  • Als de split kleiner is dan 9,99 KHz kun de clarifier functie gebruikt worden. Met de clarifier kun je de ontvangst frequentie wijzigen zonder dat de zendfrequentie verandert. Als je een station hoort dat in split werkt en bijvoorbeeld “split 7up” erbij zegt, dan zet je de VFO op de frequentie 7 KHz hoger dan waar je de amateur hoort roepen. Dan druk je even op de toets linksboven van de CLAR knop en stemt met de CLAR knop af op de ontvangstfrequentie. Als je nu de PTT indrukt zal je zien dat de set 7 KHz hoger zendt dan ontvangt.
  • In werkmenu MFq kun je de knoppen A, B en C zelf programmeren. Standaard staat op B qspl. (quicksplit) Heb je dat hier niet staan ga dan naar hoofdmenu 066 en selecteer Q.spl. Als je qspl in het werkmenu indrukt komt er linksboven in het display spl te staan, de set werkt dan met een split van 5 KHz up.
  • Met 2 VFO’s is de beste manier als de split niet 5 up is. Zie hieronder hoe je dat instelt.

Split werken met 2 VFO’s

De ft-897 van Yaesu heeft 2 VFO’s, 1 VFO kun je afstellen op de ontvangstfrequentie en de andere op zendfrequentie.

  1. Stel de set in VFO mode in op de zendfrequentie
  2. Ga naar werkmenu MFa
  3. druk op B (A=B)
  4. Nu zijn VFO A en B gelijk
  5. Kies met knop A (A/B) VFO B (te zien in het 2e regeltje op het display, linksboven)
  6. Stel de set nu in op de ontvangstfrequentie
  7. Druk op toets C (spl)

De set werkt nu in split

Je kunt in VFO A en VFO B 2 totaal verschillende frequenties zetten, je kunt dan bijvoorbeeld op VFO A 29,6 MHz hebben staan en op VFO B 435,00 MHz. Je ontvangt dan op 70 cm en zendt op 10 meter. Iedere VFO heeft ook zijn eigen mode zoals FM en SSB.